תפריט ראשונים

*המחיר הקובע הינו התפריט המוגש במסעדה.