תפריט באר יעקב

*המחיר הקובע הינו התפריט המוגש במסעדה.